Koffieproject Ethiopië 2012 – 2017

In augustus 2012 zijn Janneke Neutelings en Timmo Terpstra namens de Peeze Foundation op het nieuwe project in Ethiopië geweest. Met de besturen van de Sidama en Ferro Coöperatie is de mogelijke samenwerking besproken die de Peeze Foundation voor ogen heeft. Begin september 2012 heeft het bestuur van de Peeze Foundation besloten om voor meerdere jaren het koffieproject van de Ferro Coöperatie financieel te ondersteunen.

Droogbedden project

De eerste behoefte die er bij de Ferro Coöperatie ligt is het project ‘droogbedden’. Koffie wordt na de oogst op bedden te drogen gelegd. Deze worden gemaakt van houten palen met daartussen een plaat. Deze houten palen moeten met grote regelmaat vervangen worden omdat deze snel vergaan. Daarnaast wordt tijdens periodes van regen de koffie afgedekt met plastic of juten hetgeen een negatieve invloed heeft op de koffiekwaliteit.

In Midden en Zuid Amerika heeft Efico in de afgelopen jaren ervaring opgedaan met droogbedden waarvan de palen van beton gemaakt zijn. Daarnaast heeft men een overkapping gerealiseerd die de koffie droog houdt tijdens natte periodes. Deze techniek wordt nergens nog in Afrika toegepast. De Ferro Coöperatie gaat met deze nieuwe ontwikkeling proefdraaien tijdens de aankomende oogst. Daarvoor heeft men een aannemer in de arm genomen die de constructie zal maken. De financiering hiervan zal gedragen worden door de Peeze Foundation. Het gewenste resultaat is een verbetering op het gebied van duurzaamheid (geen kap meer van hout voor de palen) alsmede op koffiekwaliteit omdat de koffie niet meer kan schimmelen. In de afgelopen week is de constructie begonnen zodat de test eind november al kan beginnen als de eerste koffie wordt geoogst. Bij een positieve ervaring zal er op een bredere schaal overkapte droogbedden van beton worden neergezet. De financiering hiervan wordt door de coöperatie zelf gedragen.

Waarom Ethiopië

Ethiopië is het oorsprongland van de koffie, daar is het volgens de verhalen lang geleden begonnen. Dankzij de jarenlange ervaring met koffie is het logisch dat Peeze een groot deel van de bonen uit Ethiopië haalt. Door de unieke smaak en geur is koffie uit Ethiopië niet te evenaren. Aan de andere kant loopt de economische ontwikkeling in het land sterk achter. De koffieboeren hebben zelf niet de middelen om de productie op pijl te houden en de kwaliteit van de koffie te verbeteren. Daarom heeft de Peeze Foundation besloten om de komende jaren de plantages in Ethiopië te gaan ondersteunen.