Peeze Foundation

Op 2 juli 2010 is de Peeze Foundation opgericht, een initiatief waarmee Koffiebranderij Peeze projecten door de hele koffieketen wil ondersteunen. Van koffieprojecten in oorspronglanden tot maatschappelijke initiatieven in eigen land. De pay-off van de stichting luidt dan ook:

“Better coffee for a better World”.

De Peeze Foundation heeft als belangrijkste activiteit het ondersteunen van één hoofdproject in een land waar onze producten hun oorsprong hebben. Hiervoor heeft de Foundation zich exclusief verbonden aan koffieland Ethiopïe.

Naast dit hoofdproject worden er in Nederland verschillende maatschappelijke initiatieven ondersteund. Dit varieert van jaarlijkse bijdragen aan maatschappelijke evenementen tot aan lokale duurzame initiatieven in de regio Arnhem.

Hoofdactiviteiten

 1. Het hoofdproject is een meerjarig project in Ethiopïe
 2. Een behoefte inventarisatie van de koffieplantages waar wij mee samenwerken : In kaart brengen van de behoeftes van de koffieplantages waar wij onze koffiebonen vandaan halen, zodat wij hier met vervolg projecten op in kunnen spelen.
 3. Het organiseren van koffie- (en thee)reizen: Deze koffie- (en thee)reizen hebben als doel om de oorspronglanden iets te brengen (hulp, middelen e.d.) en te halen (kennis, ervaring e.d.). Op basis van de in kaart gebrachte behoefte wordt een reis georganiseerd.
 4. Een MBO (Maatschappelijk Betrokken Ondernemen) project Arnhem e.o.: Er wordt een (langdurig) MBO project in Arnhem opgestart i.s.m. maatschappelijke organisaties.
 5. Meerdere kleine projecten: Alle medewerkers kunnen gedurende het hele jaar projectaanvragen indienen voor de Peeze Foundation. De Foundation maakt een wegingsmatrix, waaraan een project moet voldoen. In oktober kiest het bestuur voor het jaar daarna welk project uitgevoerd kan worden.

Inkomstenbronnen

 • Het vermogen van de Foundation wordt geheel zelfstandig door koffiebranderij
 • Peeze opgebouwd
 • Een vast percentage van het Bruto Bedrijfsresultaat wordt elk jaar afgedragen aan
 • de foundation.
 • Alternatieve inkomstenbronnen: inkomsten door lezingen te geven,
 • sponsoring en giften.
 • Elk jaar wordt een activiteit voor de Peeze Foundation georganiseerd;
 • de opbrengst wordt gebruikt voor een nog nader te kiezen project en/of koffiereis.
 • De geldstromen worden gecontroleerd door Grip accounts en adviseurs.