ANBI

De stichting Peeze Foundation is in 2010 opgericht met als doel de leef- en arbeidsomstandigheden van de boeren in landen van oorsprong te verbeteren. Van elk kopje Peeze koffie dat u drinkt, gaat er een deel van de winst naar de Peeze Foundation.

Stichting Peeze Foundation
IBAN: NL 37 TRIO 0198312865
BIC: TRIO NL 2U

Bestuursleden: Myriam Lufting, Timmo Terpstra en Janneke Neutelings.

Meerjarig project Ethiopië
De afgelopen jaren heeft de Peeze Foundation zich toegelegd op Ethiopië. Waarom er is gekozen voor Ethiopië vindt u hier.

Koffieproject Ethiopië 2015
De Peeze Foundation heeft dit jaar haar bijdrage opgesplitst in drie projecten;

  1. Nieuwe droogbedden op een kleinere washingstation
  2. Een nieuwe generator op het belangrijkste washingstation
  3. Scholenproject voor meerdere scholen.

Meer specifieke informatie over de gerealiseerde projecten in 2015 vindt u hier.